Nog een veilig gevoel: de Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle gastouderbureaus verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht er een geschil zijn tussen ouder en gastouderbureau en zou dit niet in goed overleg opgelost kunnen worden, dan kunnen ouders zich dus wenden tot de Geschillencommissie.

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.

Meer informatie

De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De procedure van De Geschillencommissie.

Uw klacht indienen:

Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe.

Contactgegevens: 
De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 – 17:00 uur

.